Sołectwa w Gminie Jaświły

WYKAZ SOŁTYSÓW I SOŁECTW NA TERENIE GMINY JAŚWIŁY

 

Lp.

Sołectwo

Sołtys

Rada Sołecka

1.

BAGNO

Bożena KUKIEŁKO

Bagno 3, 19-124 Jaświły

tel. 600 617 656

bozena.kukielko@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Robert Olechno

2. Marcin Olechno

3. Piotr Olechno

4.Adam Grzegorczyk

2.

BOBRÓWKA

Grzegorz PIEKARSKI

Bobrówka 60, 19-124 Jaświły

tel. 85 716 84 25, 512 270 821

grzegorz.piekarski@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Łukasz Ostrowski

2. Artur Giro

3. Konrad Kruszewski

3.

BRZOZOWA

Stefan GŁÓDŹ

Brzozowa 23, 19-124 Jaświły

tel. (85) 716-86-32

stefan.glodz@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Piotr Misarko

2. Adam Filipczuk

4.

BRZOZOWA-KOLONIA

Stanisław ZAWORSKI

Brzozowa-Kolonia 58 , 19-124 Jaświły tel. 511 993 754

stanislaw.zaworski@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Jerzy Tur

2. Marek Bojarzyński

3. Piotr Kalinowski

5.

DOLISTOWO NOWE

Krzysztof SZCZEPURA

Dolistowo Nowe 2, 19-124 Jaświły

tel.(85) 716-15-34

krzysztof.szczepura@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1.      Cezary Krysztopa

2.      Łukasz Feltowicz

3.      Lucjan Chilmon

6.

DOLISTOWO STARE

Jan PAWEŁKO

Dolistowo Stare 31, 19-124 Jaświły

tel.780 016 441

jan.pawelko@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Andrzej Szczęsny

2. Jarosław Beczko

3. Łukasz Sokołowski

7.

DOLISTOWO-KOLONIA

Marek KOSZCZUK

Dolistowo-Kolonia 38, 19-124 Jaświły

tel.604 621 741

marek.koszczuk@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Piotr Puciaty

2. Barbara Rudzińska

3. Rafał Drozdowski

8.

DZIĘCIOŁOWO

Tomasz MALISZEWSKI

Dzięciołowo 35, 16-150 Suchowola

tel. (85) 716-17-20, 508 609 757

tomasz.maliszewski@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Anna Marzena

    Łatacz-Bruzgo

2. Marcin Sadowski

3. Krzysztof Wasilewski

4. Łukasz Maliszewski

9.

GURBICZE

Marcin RUCIŃSKI

Gurbicze 8, 19-124 Jaświły

tel. 505 707 543

marcin.rucinski@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Jarosław Kuc

2. Ryszard Purta

3.Piotr Okulczyk

10.

JADESZKI

Paweł KLOZA

Jadeszki 1, 19-124 Jaświły

tel.(85) 716-81-30

pawel.kloza@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Łukasz Bochenko

2. Marcin Pawełko

3. Andrzej Kloza

11.

JAŚWIŁKI

Zdzisław ROGALSKI

Jaświłki 6, 19-124 Jaświły

kom.721 295 910

zdzislaw.rogalski@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Krzysztof Michniewicz

2. Halina Wojtkielewicz

3. Rafał Sienkiewicz

12.

JAŚWIŁY

Michał KAWAŁKO

Jaświły 38A,19-124 Jaświły

kom.792 067 123

michal.kawalko@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Mariusz Wojtulewicz

2. Marek Suchodolski          

3. Sebastian Chwetko

13.

MIKICIN

Robert WOJTKIELEWICZ

Mikicin 40, 19-124 Jaświły

tel.(85) 716 85 49

 robert.wojtkielewicz@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Łukasz Chrzanowski

2. Robert Dziekoński

3. Antoni Dec

4. Krzysztof Dec

14.

MIKICIN-KOLONIA

Ryszard DĘBOWSKI

Mikicin-Kolonia 35, 19-124 Jaświły

kom. 507 517 555

ryszard.debowski@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Krzysztof Bolesta

2. Marianna Rogowska

15.

MOCIESZE

Krzysztof KOLENDO

Mociesze 31, 19-124 Jaświły

kom. 605 917 648

krzysztof.kolendo@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Andrzej Kolendo

2. Anna Grądzka

3. Justyna Moniuszko

16.

MONIUSZKI

Piotr SOSNOWSKI

Moniuszki 12, 19-124 Jaświły

tel. 608 525 817

piotr.sosnowski@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Andrzej Niedziołko

2. Dariusz Markiewicz

3. Andrzej Rafało

17.

PIASKI

Sławoj Leszek GŁÓDŹ

Bobrówka 105B, 19-124 Jaświły

tel. -

1. Klisz Edward

2. Sławomir Dudar

18.

RADZIE

Barbara GŁÓDŹ

Radzie 4, 19-124 Jaświły

tel. 514 550 649

barbara.glodz@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Marianna Grzegorczyk

2. Agnieszka Grzegorczyk

 

19.

ROMEJKI

Marian ŻAK

Romejki 14, 19-124 Jaświły

tel.(85) 716-80-09

marian.zak@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Andrzej Żak

2. Dariusz Rutkowski

20.

RUTKOWSKIE DUŻE

Mariusz RAFAŁO

Rutkowskie Duże 9, 19-124 Jaświły

kom. 880 173 394

mariusz.rafalo@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Krzysztof Gilewski

2. Krzysztof Moniuszko

3. Sławomir Rutkowski

21.

RUTKOWSKIE MAŁE

Waldemar KUCZEWSKI

Rutkowskie Małe 1, 19-124 Jaświły

tel.(85) 716-80-90

waldemar.kuczewski@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Mariusz Niemotko

2. Andrzej Kościuch

3. Mirosław Snarski

22.

STAROWOLA

Dariusz OLECHNO

Starowola 4, 19-124 Jaświły

tel.(85) 716-14-25

dariusz.olechno@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Dariusz Sulewski

2. Karol Bankiewicz

23.

SZACIŁY

Zdzisław TAŁAŁAJ

Szaciły 6, 19-124 Jaświły

tel. 604 397 045

zdzislaw.talalaj@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Rafał Klepacki

2. Kazimierz Tałałaj

3. Łukasz Sosnowski

24.

SZPAKOWO

Krzysztof WOJTACH

Szpakowo 57, 19-124 Jaświły

tel.(85) 716-83-88

krzysztof.wojtach@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Zbigniew Klim

2. Paweł Guzel

3. Adam Lićwinko

4. Ryszard Rafało

5. Łukasz Klim

25.

ZABIELE

Józef HIERO

Zabiele 42, 19-124 Jaświły

tel.(85) 716-16-40

jozef.hiero@ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1. Jarosław Bochenko

2. Jan Komosa

3. Ryszard Prolan