Wybory uzupełniające sołtysów

miejscowości Mociesze i sołectwa Piaski (część miejscowości Bobrówka)

               16 czerwca 2021 roku odbyły się wybory uzupełniające sołtysów miejscowości Mociesze i sołectwa Piaski (część miejscowości Bobrówka). Wybory były następstwem śmierci wieloletniego sołtysa wsi Mociesze Śp. Edwarda Skiścima oraz rezygnacji Pana Edwarda Klisz sołtysa Piasek.

W Mocieszach na funkcję sołtysa wybrany został Pan Krzysztof Kolendo, a w Piaskach abp Sławoj Leszek Głódź.

Serdecznie gratulujemy nowowybranym  sołtysom.